سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
...غروب آرزوهـــا

گرچه چشمـان تو جز در پی زیبایـی نیست

دل بکـن!!! آیینـه این قدر تماشـایـی نیست...

حاصـل خیره در آیینـه شدن ها، آیـا

                    دو برابر شدن غصـه ی تنهایـی نیست؟؟؟!

 بی سبب تا لب دریـا مکشان قایـق را

                              قایقـت را بشکن

                                  روح تو دریایـی نیست...

آه! در آیینـه تنها کدرت خواهـد کرد

آه! دیگـر دمت ای دوسـت مسیحایـی نیست

آنکه یک عمـر به شوق تو در این کوچـه نشست

حال وقتـی به لب پنجـره می آیـی، نیست...

    خواستم با غـم عشقش بنویسـم شعـری ،

                     گفت: هر خواستنـی که توانایـی نیست!!!


نوشته شده در شنبه 90/7/30ساعت 12:9 عصر توسط *نرگـس* نظرات ( ) |


غنچـه با دل گرفتـه گفـت:

"زندگــــی، لب ز خنده بستن است

              گوشه ای درون خود نشستن است..."

گـل به خنده گفت:

"زندگــــی شکفتن است، با زبان سـبز راز گفتـن است..."

تو چه فکر می کنی؟

راستی کدام یک درست گفتـه اند؟

من که فکر می کنـم

              گل به راز زندگــی اشاره کـرده است

                 هر چه باشد او گـل است...

گـل یکی دو پیرهن

               بیشتر ز غنچـه پاره کـرده است...


نوشته شده در جمعه 90/7/22ساعت 9:5 عصر توسط *نرگـس* نظرات ( ) |


آییـن عشــق بـازی دنیا عوض شده ست

  یوسـف عوض شده ست، زلیخـا عوض شده ست

         سـر همچنــان بـه سجــده فـرو برده ام ولـــی...

در عشــق سال هاست فتـوا عوض شده ست!!!

    خو کن به قایقت که به ساحـل نمی رسیـم

        خو کن که جای ساحل و دریــا عوض شده ست...

آن با وفـا کبوتـر جلـدی که پر کشیـد

 اکنون به خانـه آمـده، اما عوض شده ست

     حـق داشتی مــرا نشناسـی بـه هر طـریـق

          من همـچنان، همانـم و دنیــا عوض شده است...!

                                        ( فاضل نظری)نوشته شده در یکشنبه 90/7/10ساعت 1:12 صبح توسط *نرگـس* نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin