سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
...غروب آرزوهـــا

 

کـاش می دانستم

در کــدام ســوی کــوچــه

چشـــم بـه راه آمـدنـت بـاشــم

تــا دلم را

بــه ســمت

لحظــه ی ورودت

پـــــر دهـــم...

...

رد پایت را نه باران از زمین شست، و نه اشک از دلم

گفتند: فاصله، فراموشی می آورد

پس چرا هر دم که از دوریت می گذرد دلتنگ ترت می شوم؟...


نوشته شده در دوشنبه 92/10/23ساعت 3:3 صبح توسط *نرگـس* نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin