سفارش تبلیغ
صبا ویژن
...غروب آرزوهـــا


 

تلنگــری به نام عشـــق

لـرزه ای به عظمت خوشـبختـی

بـه جــانـم انداخـت...

و رقــم زد، زیبــاترین شبـی را کـه مـن

از آنِ مــردی شـدم

تا با تکیه بر شـانه هـای پـر تـوانش

در کنـار هـم، آرامــش را لــذت ببـریم...


نوشته شده در جمعه 92/11/25ساعت 4:2 صبح توسط *نرگـس* نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin